„Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů…“ 1. Královská 19:10

Když Elijáš utekl do pouště a skryl se v jeskyni, Bůh se ho zeptal: „Co tu chceš, Elijáši?“ (1. Královská 19:9). Načež Elijáš odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, jak by mě o něj připravili“ (1. Královská 19:14).
Další věcí, která způsobuje depresi, je přijetí falešné viny. Když na sebe vezmeme zodpovědnost, kterou nám Bůh nikdy nedal, je to příliš těžké břemeno. Jestliže máš ve zvyku pomáhat lidem, brzy si uvědomíš, že oni na to ne vždycky reagují tak, jak bys chtěl. Týká se to tvých dětí, přátel, partnera i spolupracovníků. Lidé reagují mnoha různými způsoby, a ty nemůžeš přijmout osobní zodpovědnost za jejich reakce. Bůh dal každému z nás svobodnou vůli. Když přebíráš zodpovědnost za rozhodování druhých, bereš na sebe břemeno, které tě přivede do deprese. Druhé můžeš nanejvýš ovlivňovat, nemůžeš je ale řídit. Konečné rozhodnutí je na nich, proto se nenech stáhnout dolů kvůli něčemu, co nemůžeš ovládat.
Když víš, že jsi udělal to, co Bůh řekl, že máš udělat, důvěřuj mu, že on udělá to, co ty udělat nemůžeš. Pokaždé, když se snažíš odsoudit, přesvědčit, obrátit, kontrolovat nebo změnit druhého člověka, říkáš si o potíže. Řešení je v Bibli: „Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Takže když jsi udělal svou část, ustup do pozadí, a nech Boha, aby on udělal tu svou.