„Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven!“ Matouš 25:28

Připomeň si biblické podobenství o třech služebnících, kteří dostali určitou sumu peněz, aby je investovali. První dva ji rozmnožili; zatímco třetí ji zakopal do země. První dva byli pochváleni; třetí byl vyhozen: „A toho neužitečného služebníka uvrhněte ven do temnot; tam bude pláč a skřípění zubů“ (Matouš 25:30). Může být silnější motivace k odvaze víry než ta, která je založena na Božím zaslíbení? Už slyším tvoji námitku: „Ale co když se mi to nepodaří?“ Selhání je tréninkem k úspěšnému dosažení cíle! Neúspěch ti může ukázat, co je třeba změnit, aby ses pohnul kupředu. Dívej se na to takhle – jako vykoupené Boží dítě máš záchrannou síť, která ti umožní bezpečně zvládnout všechny neúspěšné pokusy. Ovšem pokud si zakládáš na své pověsti a ceně, přeroste neúspěch do tak velkého strachu, že další pokusy raději vzdáš. Samozřejmě, touha cítit se dobře, uspět, vyhrát, jít vpřed je přirozená. Když se však špičkový atlet připravuje ke svému výkonu, udělá pohyb dozadu, aby to dalo jeho rozběhu dostatečný impuls. Někdy ti pár kroků vzad neuškodí a připraví tě na rychlejší pokrok vpřed později.
Ještě něco měj neustále na paměti – Bůh neměří tvoje úspěchy jako my lidé. Selhání v očích člověka je v Božích očích často úspěchem. Vzpomeň si na Noeho. Před povodní vypadal jako ztroskotanec; nakonec se stal nejúspěšnějším člověkem na světě. Zadostiučinění, které tě uspokojí, nečekej od člověka – přichází od Boha. Až tehdy, když uslyšíš: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána“ (Matouš 25:21). Neboj se rizika!