Rozhovor otce se synem (1)

„Můj synu, poslouchej otcovo kárání a matčiným poučováním neopovrhuj.“         Přísloví 1:8

V knize Přísloví jsou třiadvacetkrát použita slova „můj synu“ a slovo „otec“ je tam devatenáctkrát. Takže je to dopis otce synovi. Kromě toho je to také dopis otce dalším otcům, jak být dobrými otci. Tato slova nejen učí otce, jak vést

Když něco chceš, tak to daruj!

„Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“    Lukáš 6:38

Jedné noci přišel za matkou Terezou jeden muž a řekl jí o osmičlenné rodině, která už týden nejedla. Když tam přišla a viděla tváře malých dětí, jasně trpících

Princip vzájemnosti

„Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe.“ Skutky 10:4

Až do té doby bylo evangelium kázáno výlučně Židům. To celé se ale mělo změnit: „Ten měl kolem třetí hodiny odpoledne vidění, v němž jasně spatřil Božího anděla, jak k němu vchází a volá na něj: ‚Kornélie!‘ … ‚Bůh přijal tvé

Nikdy nepředpokládej

„Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.“         Přísloví 10:4

Nikdy nepředpokládej, že tvé pokyny byly zcela pochopeny a že budou provedeny. V Bibli se píše: „… pilné jejich ruka obohatí“ (Přísloví 10:4). Slovo „pilný“ znamená, že dotyčný věnuje pečlivou pozornost detailům. Když dáš někomu pokyny, ověř si, že si

Vědomí, že jsi skutečně někomu odpustil

„… ani nebyly cítit kouřem!“ Daniel 3:27, přel. z angl.

Když král Nebúkadnesar hodil Šadraka, Méšaka a Abed-nega do ohnivé pece, Bůh je vyvedl ven a „ani nebyli cítit kouřem“ (viz Daniel 3:27). Všichni jsme se setkali s lidmi, kteří jsou stále „cítit kouřem“. Svým postojem říkají: „Prožil jsem těžké časy a jsem