„Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla.“ Přísloví 7:21

Psycholog Henry Brandt vyprávěl, jak se jeho syn rozčílil, když mu nedovolil, aby jel sám autem s dívkou po setmění k jezeru. „Co je na tom špatného, tati?“ domáhal se odpovědi syn. „Copak mi nedůvěřuješ?“ Brandt mu odpověděl: „V autě? Večer? O samotě u jezera, s krásnou dívkou? Ani sám sobě bych nedůvěřoval!“
Šalomoun brzy a zřetelně vstoupil do životů svých dětí a poučil je o Božím pohledu na sex. Věnoval tomuto tématu tři nejdelší části v Příslovích, kapitoly pět až sedm. V kapitolách pět a šest se zabývá výhradně předmanželským sexem – smilstvem. Téměř celou sedmou kapitolu věnuje mimomanželskému sexu – cizoložství. A mezitím upřímně mluví o sexu podle Boží vůle. Pastoři a rodiče měli příliš dlouho hlavy v písku a doufali, že se tímto tématem nebudou muset zabývat. Jenže tomu se vyhnout nedá. George Gallup, který se zabývá průzkumy veřejného mínění, řekl: „Není pochyb o tom, že problémy související se sexem se stanou tím nejzávažnějším, čemu v blízké budoucnosti budou čelit všechny církve. Potraty, AIDS, předmanželský sex, homosexualita – tyto otázky se stanou bouřlivými tématy.“ Šalomoun svého syna varoval: „Naklonila si ho mnohým přemlouváním, svými úlisnými rty ho svedla“ (Přísloví 7:21).
Ať už jsi otcem nebo matkou, rodičem samoživitelem nebo dokonce prarodičem, věz, že tvoje dítě neudělá chybný krok, pokud se neocitne ve špatný čas na špatném místě se špatným člověkem. Proto své děti uč – jestli se nechceš spálit, drž se dál od ohně!