„Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘.“    2. Korintským 9:10

Někteří lidé si myslí, že Bůh je proti tomu, abychom měli peníze, nebo že chce, abychom jich neměli mnoho. V Bibli ale stojí: „Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkoryse štědří…“ (2. Korintským 9:10–11).
Chceš dobrou radu? Pusť do svých financí Boha a dovol, aby v nich zůstal zapojený! Je to oblast, v níž s ním můžeš mít vztah vzájemné spolupráce; musíš ho do ní ale pozvat. Přemýšlej o tom. Slyšel jsi, že by se někdo modlil: „Pane, nechodil jsem s tebou po všechny ty roky, protože jsem se řídil svým vlastním plánem. V důsledku toho jsem se dostal do těchto finančních potíží. Pořád si ale myslím, že můj plán může fungovat, takže si věci vyřeším sám, takže klidně můžeš jít pomáhat někomu jinému.“ Ne, když se dostaneme na absolutní finanční dno, chceme, aby se Bůh zapojil; proto se ho snažíme přesvědčit, aby nám přišel na pomoc. V takových chvílích se naše modlitby stávají voláním SOS: „Pomoz, Pane! Udělej něco, prosím! Cokoliv!“ Dostaneme se do bodu, kdy jsme nakonec ochotni uznat, že on vládne nade vším. Už se nestydíme požádat ho o něco, o čem jsme vždycky věděli, že je schopen udělat: aby přesunul nějaké peníze nebo odstranil finanční tlak.
Co ti tedy brání požádat Boha, aby se do tvých financí zapojil dřív, než spadneš na dno? Copak není lepší postavit se do situace, kdy můžeš přijmout jeho přímou intervenci tak rychle a tak často, jak jen to je možné?