Jdi na modlitební horu!

„Rozloučil se s nimi a šel na horu, aby se modlil.“ Marek 6:46

Předtím než Ježíš kráčel po Galilejském jezeře, vyšel na horu, aby tam byl sám se svým Otcem v modlitbě. Při západu slunce odešel od davu a jeho požadavků a modlil se až do svítání. Pak sešel z hory dolů v

Choď ve světle

„Jestliže však chodíme ve světle … krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.“    1. Janova 1:7

Bůh v Písmu dvakrát promluvil do naší temnoty. Na samotném počátku řekl: „Buďte světla na nebeské klenbě…“ (1. Mojžíšova 1:14). Ve třetí kapitole Janova evangelia pak Ježíš prohlásil: „… světlo přišlo na svět…“ (Jan 3:19).

Věci, nad nimiž musíš zvítězit (3)

„Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.“ Přísloví 4:7

Třetí věcí, kterou na své cestě k úspěchu musíš překonat, je neznalost. Jak poznamenal spisovatel Don Wood: „Hloupost je trvalá, kdežto neznalost se dá napravit.“ Příliš často neuvažujeme realisticky nebo nehledáme informace či odborné znalosti, které potřebujeme. Edison byl mnohokrát neúspěšný,

Věci, nad nimiž musíš zvítězit (2)

„Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.“        1. Korintským 9:27

Druhou věcí, s níž budeš muset jednat, jsou tvé emoce. I když emoce mohou být ukazatelem toho, jak se cítíš, a vodítkem k tomu, co potřebuješ v životě změnit, nikdy nedopusť, aby ti diktovaly tvá rozhodnutí. Zeptej

Věci, nad nimiž musíš zvítězit (1)

„Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš.“    Jozue 1:7

Peter McWilliams řekl: „Vyhýbat se situacím, ve kterých bys mohl udělat chyby, může být tou největší chybou ze všech.“ V několika příštích dnech se budeme zabývat věcmi, které musíš překonat, abys dosáhl v životě úspěchu. Představ si