„Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.“ Přísloví 4:7

Třetí věcí, kterou na své cestě k úspěchu musíš překonat, je neznalost. Jak poznamenal spisovatel Don Wood: „Hloupost je trvalá, kdežto neznalost se dá napravit.“
Příliš často neuvažujeme realisticky nebo nehledáme informace či odborné znalosti, které potřebujeme. Edison byl mnohokrát neúspěšný, nicméně jeho konečný úspěch nebyl náhodný; dostavil se díky přípravě. Mnozí z nás podceňují znalosti. Například počítače nám umožňují si tolikrát vyzkoušet metodu pokus-omyl, že si neuděláme čas na přečtení manuálu k čemukoliv. Tolik spěcháme, že nejsme ochotní se zastavit a zjistit to, co skutečně potřebujeme vědět. Mladí lidé se cítí být pod tlakem ohledně získání práce a často tak nevidí smysl v investování času do vyššího vzdělání. Golfový šampión Jack Nicklaus řekl: „Nauč se základy hry a drž se jich. Provizorní řešení dlouho nevydrží.“ Můžeš mít štěstí a dosáhnout povýšení nad úroveň své odborné způsobilosti. Pokud ale tvé znalosti nebudou udržovat krok s tvou pozicí, jsi odsouzený k neúspěchu.
Zde jsou slova Písma, podle kterých máme žít: „Blaze člověku, jenž našel moudrost, člověku, jenž došel rozumnosti. Nabýt jí je lepší nežli nabýt stříbra, její výnos je nad ryzí zlato. Je drahocennější než perly, nevyrovnají se jí žádné tvé skvosty. V její pravici je dlouhověkost, v její levici bohatství a čest. Její cesty vedou k blaženosti, všechny její stezky ku pokoji. Stromem života je těm, kdo se jí chopí, blaze těm, kdo se jí drží“ (Přísloví 3:13–18).