„Mějte porozumění jeden pro druhého.“ Římanům 12:16

Jedna žena, která se měla stát tchýní, napsala redaktorce Abigail Van Burenové: „Můj syn se v létě ožení se svou přítelkyní. Je to milá dívka, už je oblíbeným členem naší rodiny. Často si připomínám modlitbu, kterou jste otiskli; povzbuzující slova, která sama sobě napsala jedna žena, když se její syn chystal oženit.“
Protože veškerá pravda je Boží pravda, přinášíme zde tu modlitbu: „Pane, pomoz mi se radovat, že můj syn si našel partnerku. I kdyby si přivedl domů dívku s dvěma hlavami, pomoz mi milovat obě stejně. Když řekne: ‚Mami, chci se oženit,‘ chraň mě, abych vyhrkla: ‚Ve kterém je měsíci?‘ Pomoz mi zvládnout přípravy na svatbu, aniž bych se hádala ‚s druhou stranou‘. Zbav mně myšlenky, že kdyby moje dítě počkalo, bylo by to možná lepší. Až se stanu babičkou, připomeň mi, že moje děti nestojí o rady s výchovou dětí o nic víc, než jsem o ně stála já. Když mi s těmito věcmi pomůžeš, možná moje děti budou se mnou rády a já nebudu muset psát další dopis se stížností, jak mě zanedbávají.“
Jeden pastor řekl: „Když někdo nedělá věci stejně jako já, neznamená to, že je dělá špatně. Prostě jsme jiní. K tomu, abychom vycházeli s někým, kdo je jiný, je zapotřebí zralosti; nezačít hádku nebo se neurazit, vyžaduje trpělivost. Bez ohledu na to, jak je někdo úžasný, pokud jsi s ním delší dobu, budeš mít příležitost se urazit.“ Pavel řekl: „Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám“ (Římanům 12:16). Potřebuješ pokoru, aby sis nechal své poznámky pro sebe a odolal pokušení udílet svým dospělým dětem nevyžádané rady.