„Vlídná odpověď odvrací rozhořčení…“ Přísloví 15:1

Jestliže máš věci dobře zorganizované, správně zacházíš s časem, jsi cílevědomý a bereš věci do svých rukou, možná býváš rozzlobený kvůli neschopnosti a malé výkonnosti druhých. Můžeš skončit tak, že začneš říkat slova, která je zraňují a nepřinášejí výsledek, jaký bys chtěl.
Šalomoun popisuje v knize Přísloví moudrou ženu: „Její ústa promlouvají moudře, na jazyku mívá vlídné naučení“ (Přísloví 31:26). Jednou z klíčových zásad této ženy bylo mluvit laskavě s druhými a o druhých. Když se nad tím zamyslíš, pro tvrdost nebo nelaskavost v komunikaci nikdy neexistuje ospravedlnění. A už vůbec ne, pokud jsi křesťan! Nebyl snad Bůh vůči tobě milostivý? Tak buď stejně milostivý ty vůči druhým. Staré přísloví, které říká: „Hole a kameny mohou polámat mé kosti, slova mi ale nikdy neublíží,“ není pravdivé. Tvrdá slova mohou mít dopad na celý život člověka. Mnoho takzvaných „sociálních vyvrženců“ bylo někdy v životě obětí slovního napadání. Trpěli rukou a slovy rodičů, učitelů, nesebejistých partnerů a dalších, kteří bojovali s vlastními emocionálními problémy.
Když zjistíš, že máš sklon mluvit s lidmi tvrdě, pros o Boží pomoc. Ať to stojí cokoliv, včetně pomoci od pastora nebo poradce, vypořádej se s tím. Bible říká: „Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města“ (Přísloví 16:32). Rozhodni se dnes „vládnout svému duchu“ a učiň laskavost charakteristickým znakem a vedoucím principem svého života.