„Klademe vám na srdce, bratří … se všemi mějte trpělivost.“ 1. Tesalonickým 5:14

Asi jsi slyšel vtip o ženě, která se modlila: „Pane, dej mi trpělivost; a chci ji teď hned!“ Není to ale tak legrační, pokud to odráží, jak žiješ. Jestliže se rozzlobíš pokaždé, když musíš na něco čekat, pak ti tvá netrpělivost může ublížit. Jediná osoba, která má moc ovlivnit, aby se věci děly tak, jak chce, je Bůh. On je ale laskavý a respektuje naši vůli, čeká na nás, až se sjednotíme s jeho vůlí. Protože my nejsme Bůh, musíme si uvědomit, jak je hloupé zlobit se na pokladní v obchodě, na úředníka v bance nebo na pomalého řidiče.
Ježíš řekl: „Když vytrváte, získáte své životy“ (Lukáš 21:19). Slovo „životy“ se zde vztahuje na naše emoce. Ježíš jinými slovy říká: „Převezmi kontrolu nad svými emocemi a projevuj křesťanský postoj.“ Tvá schopnost zvládat zpoždění, zklamání a objížďky bude určovat míru tvé radosti a tvého pokoje. Když zjistíš, že nemůžeš mít kontrolu nad tím, co se kolem tebe děje, rozhodni se kontrolovat to, co se děje v tobě. Vítězství nad netrpělivostí předpokládá tři věci:
1) Přiznej si, že máš problém. Dokud netrpělivost logicky odůvodňuješ a ospravedlňuješ svůj postoj, neporosteš.
2) Zavaž se dovolit Duchu svatému, aby v tobě formoval trpělivost. Trpělivost nepřichází jako důsledek novoročního předsevzetí nebo počítání do deseti; je to ovoce Ducha svatého a roste ve spolupráci s tebou (viz Galatským 5:22).
3) Rozhodni se žít v tomto okamžiku a nebuď posedlý tím, co bude dál.