„Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl.“    5. Mojžíšova 22:8

Na internetu jsou stovky pornografických stránek, které svádějí ke shlédnutí. Cílem je, aby ses na ně náhodně proklikal přes chytrý marketing nějakých neškodných stránek. To vysvětluje, proč roste populace dětí, které se již ve věku osmi let stávají závislými na pornografii a internetu. Mají nekontrolovaný přístup k internetu v noci, kdy rodiče už spí. Na tyto stránky se dostanou nejen děti, ale i dospívající a dospělí. Ochrana tedy není jen záležitostí rodičů, ale nás všech, kdo stojíme v první linii boje za morální čistotu. Ve své knize Procházka drsnou krajinou Chuck Swindoll píše: „Každý druhý věřící se aktivně setkává s internetovým pornem. (Jste v šoku?) Devět z deseti dětí bylo vystaveno pohledu na porno – většina z nich omylem, když pracovaly on-line na svých domácích úkolech. Třicet sedm procent pastorů přiznává, že ve svém životě aktuálně bojují s pokušením internetového porna. Většina z nich je mu vystavena prostřednictvím vyskakujících oken, nevyžádaných e-mailů nebo webových odkazů s nevinně vyhlížejícími názvy. Když na obrazovce náhle zasvítí cosi lákavého, je těžké pokušení čelit. Platí to zejména pro muže.
Internet se stal nedílnou součástí našeho života. Je tam nespočet dobrých věcí, ale je tam také nespočet věcí smrtelných. Jako křesťané máme zodpovědnost udělat preventivně vše proto, abychom se ochránili před nebezpečím, které s používáním internetu souvisí! Bůh nařídil Izraelcům: „Když vystavíš nový dům, uděláš na střeše zábradlí. Neuvalíš na svůj dům vinu za prolitou krev, kdyby z něho někdo spadl“ (5. Mojžíšova 22:8). Dokonce i apoštol Pavel připustil, že by mohl jako vůdce na Božím díle „selhat“ (viz 1. Korintským 9:27).
Myšlenka dne pro tebe zní – dávej pozor, na co se díváš.