„… tajemstvím v kostce je, že … Kristus je v tobě…“ Koloským 1:27, přel. z angl.

Pavel napsal: „… žije ve mně Kristus“ (Galatským 2:20). S takovým tvrzením nepřichází žádné jiné náboženství. Žádné jiné hnutí není spojeno s živou přítomností svého zakladatele v jeho následovnících. Není divu, že o tom Pavel mluví jako o „tajemství“.
Dokážeme si představit, že Kristus je tu pro mne, se mnou nebo přede mnou. Pavel ale řekl, že je tu něco lepšího – Kristus ve mně! Ve svých textech se Pavel na toto spojení s Kristem odvolává dvěstěšestnáctkrát. Jan se o tom zmiňuje šestadvacetkrát. Oba mluví o Kristu, který nejenže nás zve k sobě, ale ve skutečnosti nás se sebou „sjednocuje“. Jan napsal: „Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu“ (1. Janova 4:15).
Podobně jako tobě patří dům, v němž žiješ, ty patříš Kristu, který žije v tobě. Když máš vlastní domov, uspořádáš si ho tak, jak chceš. Stejně tak se Ježíš pohybuje uvnitř tebe a přivlastňuje si tvé ruce a nohy, zabírá tvou mysl a tvůj jazyk. Cítíš, že se ve tvém životě něco mění? To je „Kristus v tobě“! Eugene Peterson parafrázoval Pavlův výrok slovy: „On se hned od počátku rozhodl formovat životy těch, kteří jej milují, ve stejném duchu jako život svého Syna“ (viz Římanům 8:29). Ježíš tě proměňuje, když si udělá bydliště ve tvém srdci. Má pro tvůj život plán a dá ti také moc, abys ho naplnil. Jaká je tvá role? Odevzdat se mu a naplno s ním spolupracovat.