Lichotky nikam nevedou

„… nechci nikomu lichotit…“ Jób 32:21

Když byl Stephen Spielberg ještě hubeným dospívajícím, stal se terčem šikany. Otrávený neustálým obtěžováním, které později popsal jako „peklo na zemi“, se rozhodl, že polichotí tyranu tím, když mu řekne, že vypadá jako John Wayne a nabídne mu roli ve filmu o druhé světové válce, který měl

Zázrak milosti

„Milostí tedy jste spaseni skrze víru.“ Efezským 2:8

Někteří z nás žijí tak, jako by si Bůh na konci každého dne dělal u našeho jména čárky za naše výkony a podle toho se rozhodoval, zda nás bude milovat více, méně, nebo vůbec. Říkáš si možná: „Já na místě Boha bych se některé dny

Snaž se nezakolísat

„Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá…“        Žalm 125:1, B21

V mladém věku dvaceti devíti let utrpěla spisovatelka Carson McCullersová tři záchvaty mrtvice. Zatímco byla stále ještě upoutána na lůžko a částečně ochrnuta, její manžel spáchal sebevraždu. Přes své problémy se přinutila každý den psát. Díky tomu se stala

Nauč se povzbuzovat

„Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí.“ Přísloví 12:25

Když Enrico přišel v deseti letech na svou první hodinu zpěvu, učitel prohlásil, že nemá žádný talent. Ale Enricova matka vnímala v synově hlasu velký potenciál. Věřila v jeho talent. Přestože byli velmi chudí, objala ho se slovy: „Chlapče, jsem ochotna

Musíš projít výhní zkoušky

„Hle, přetavil jsem tě …. kvůli sobě…“ Izajáš 48:10–11

„Přestrojený šéf“, tak se jmenuje populární televizní show, kdy se majitel firmy přestrojí za obyčejného zaměstnance a začne pracovat jako ostatní. Často mu spadnou z očí klapky. Změny, ke kterým to ve firmě vede, zefektivní její chod, učiní ji ziskovou a vytvoří příjemné