Buď proaktivní

„Jak dlouho budete otálet, než konečně obsadíte zemi…“ Jozue 18:3

Chceš-li vybudovat zdravý vztah, buď proaktivní. Znamená to být si vědom, jaká jsi osobnost, a vědět, co od vztahu očekáváš. I když se zdá trochu nelogické starat se o to, jaká jsi osobnost, namísto starat se o vás dva jako pár, logika

Jak nakládat s hněvem

„… nevědí, co činí.“ Lukáš 23:34

Max Lucado napsal: „Hněv se hromadí po kapkách … Někdo ti obsadí tvé parkovací místo, trčíš v zácpě na dálnici, číšníkovi to trvá a ty spěcháš, připálil jsi toust … jedna zdánlivě nevinná kapka hněvu ke kapce a máš kbelík plný vzteku … Nikomu nevěříš … na

Jaký jsi křesťan? (3)

„Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“ Matouš 11:30

Ježíš řekl o farizeích: „Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem“ (Matouš 23:4). Ustanovovali pravidla, která lidé nemohli dodržovat, a v těch vzácných případech, kdy je dokázali dodržet, jim nepřinášela žádnou radost. Stephen Mosley

Jaký jsi křesťan? (2)

„Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.“ Jan 10:10

Zde je několik otázek, které by sis měl pravidelně klást:1) Jsem přístupný? Když Ježíš mluvil o farizeích, řekl: „… mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagógách, líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a

Jaký jsi křesťan? (1)

„Když viděli odvahu Petrovu i Janovu a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali, že jsou to ti, kteří bývali s Ježíšem.“    Skutky 4:13

Farizeové byli samozvanými experty ve věci zákonů o stravování, oblékání apod. Tyto praktiky jim umožňovaly rozhodovat o tom, kdo je „v pořádku“ a kdo ne. A