„Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi.“ Matouš 25:25

Jeden bohatý člověk dal každému ze svých služebníků peněžní obnos, aby jej pro něj investovali. Jeden muž dostal pět hřiven, druhý dvě a třetí jednu. Sluhové, kteří dostali pět a dvě hřivny dosáhli slušný zisk, zatímco muž, který dostal jednu hřivnu, svému pánovi řekl: „Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří“ (Matouš 25:25).
Co se z toho můžeme naučit? Jednoduše toto – strach nás činí neproduktivními! Jeden velmi zkušený pastor napsal: „Strach ti zabrání zpívat a chválit ve sboru, vydávat svědectví, radostně dávat, žít v lásce se svým partnerem. Základním problémem pro nás je strach, že Bůh neudělá to, co řekl. Jako věřící bychom ale měli být tak naplnění Slovem, že se strach nebude mít o co opřít. Ježíš řekl: ‚Nemějte starost o svůj život…‘ (Matouš 6:25). Parafrázováno: ‚Proč by tě měla vůbec jen napadnout bázlivá myšlenka, když jsem ti řekl, že tě nikdy neopustím, budu tě chránit a dám ti všechno, co potřebuješ, abys mohl vykonat to, co jsem ti řekl?‘ Podtrženo a sečteno: ‚Bůh je s tebou, i když ho nemůžeš vidět ani cítit, a když ti ostatní namlouvají, že tě opustil.‘“
Strach používá mnoho různých masek. Chceme dělat věci po svém nebo říkáme, že nemáme zájem, nebo že není ten správný čas. To, do čeho narážíme, nejsou zavřené dveře – je to potlačený strach. Jestli nechápeš, proč se v některých oblastech neposunuješ dopředu, zkontroluj, jestli tě nedrží skrytý strach. Pokud zjistíš, že to tak je, pros Boha, aby ti pomohl zbavit se strachu a začít důvěřovat tomu, co říká on.