„Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám.“    2. Korintským 8:5

Čeho si lidé většinou cení víc než tvých peněz? Tebe! Přemýšlej o tom. Co tě stojí větší úsilí – vypsat platební příkaz, nebo věnovat svůj čas a energii? Co dokazuje větší míru zájmu?
Zastav se na chvilku a vzpomeň si na lidi, kteří tě nejvíce ovlivnili – učitel, který ti pomohl uvědomit si, že umíš přemýšlet, učit se a něčeho dosáhnout; rodiče, kteří tě milovali, obětovali se pro tebe a pomohli ti získat sebevědomí; životní rádce, který dokázal načrtnout obraz tvé budoucnosti a potom tě připravil a motivoval k tomu, abys jí dosáhl.
Co může být větší než tvoje spasení? Přemýšlej o těchto slovech: „Když se ohlédnete zpátky na všechno, co jste v životě udělali, získáte více uspokojení z radosti, již jste přinesli do životů druhých, než z chvil, kdy jste je předstihli a porazili.“ Příliš mnoho z nás považuje dávání za více než projev lásky. Vnímáme ho jako obchod – dáváme proto, abychom něco získali! Wilfred T. Grenfell řekl: „Je zřejmé, že člověk sám je na cestě a smyslem jeho přebývání na tomto světě není ‚mít a držet‘, ale ‚dávat a sloužit‘. Nemůže existovat jiný výklad.“
Je tak snadné žít jen sám pro sebe! Ve skutečnosti to je jeden z našich základních instinktů, něco, co musíme každý den překonávat. Můžeme jít ale jinou cestou – můžeme štědře dávat lásku a svůj čas. Když dáváš tyto dary, žiješ jako ten nejštědřejší člověk!