„Hle, přetavil jsem tě …. kvůli sobě…“ Izajáš 48:10–11

„Přestrojený šéf“, tak se jmenuje populární televizní show, kdy se majitel firmy přestrojí za obyčejného zaměstnance a začne pracovat jako ostatní. Často mu spadnou z očí klapky. Změny, ke kterým to ve firmě vede, zefektivní její chod, učiní ji ziskovou a vytvoří příjemné pracovní prostředí. „Porozumět“ lidem, znamená „obout se“ do jejich bot, říkal Ezechiel: „Přišel jsem k vyhnancům v Tel Abíbu … pobýval jsem, kde oni bydlí … stalo se ke mně Hospodinovo slovo“ (Ezechiel 3:15–16, ČSP). Abys byl schopen léčit bolest, musíš ji nejprve zažít. Bible říká, že Ježíš byl schopen „mít soucit s našimi slabostmi“, protože se obul do našich bot (viz Židům 4:15). V našem pozemském těle zažil konflikt, odmítnutí, zradu, osamělost i hlad. Kráčel tou samu cestou jako my a ví, jak se cítíš. Proto se na něj můžeš obrátit v jakékoliv situaci a dostane se ti pomoci, kterou potřebuješ. „Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky“ (Židům 2:18).
Jsi-li poradce, lidi nejvíce oslovuje, když mluvíš ze zkušeností a ne jen z knih. Proto Bůh dopouští, abys prošel zkušenostmi, které často ani neumíš pochopit, protože tě jimi vystrojuje, abys mohl účinně sloužit druhým. Jak říkával Jób: „… ukážu se jako zlato, až mě vyzkouší“ (Jób 23:10). Pokud jsi dnes ve výhni zkoušky, je to i proto, že Bůh s tebou má svůj plán a hodlá si tě k něčemu připravit.