„Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí.“ Přísloví 12:25

Když Enrico přišel v deseti letech na svou první hodinu zpěvu, učitel prohlásil, že nemá žádný talent. Ale Enricova matka vnímala v synově hlasu velký potenciál. Věřila v jeho talent. Přestože byli velmi chudí, objala ho se slovy: „Chlapče, jsem ochotna za tvé hodiny zpěvu obětovat cokoliv.“ Její důvěra v něj a neustálé povzbuzování se vyplatily, protože chlapec se stal jedním z nejznámějších a široce uznávaných pěvců všech dob. Jmenoval se Enrico Caruso.
Když se tě svět snaží srazit na kolena, potřebuješ lidi, kteří tě povzbudí, lidi, kteří rozpoznají tvé schopnosti a pomohou ti, abys byl schopen svůj talent plně rozvinout. Následující „rady pro rodiče“ budou znít z pohledu dítěte:
1) Mé ruce jsou malé; prosím, neočekávejte dokonalost, když stelu postel, kreslím obrázek nebo chytám míč. 2) Moje nohy jsou krátké; zvolněte tempo, abych vám stačil. 3) Mé oči nevidí svět tak, jak ho vidíte vy; dovolte, abych jej mohl bezpečně zkoumat a zbytečně mě v tom neomezujte. 4) Doma bude vždycky co uklízet; ale já jsem malým jen na chvíli. Udělejte si dobrovolně čas na to, abyste mi vysvětlili, jak tento úžasný svět funguje. 5) Mé emoce jsou citlivé; nepeskujte mě celý den. Jednejte se mnou tak, jak byste chtěli, aby druzí jednali s vámi. 6) Jsem zvláštním darem od Boha; chovejte mě jako poklad, se kterým má Bůh svůj záměr, veďte mě k zodpovědnosti za mé činy, ukazujte mi, jak mám žít, a milujícím způsobem mě vychovávejte. Buďte těmi, kteří mě povzbuzují!