„Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá…“        Žalm 125:1, B21

V mladém věku dvaceti devíti let utrpěla spisovatelka Carson McCullersová tři záchvaty mrtvice. Zatímco byla stále ještě upoutána na lůžko a částečně ochrnuta, její manžel spáchal sebevraždu. Přes své problémy se přinutila každý den psát. Díky tomu se stala uznávanou autorkou románů. Anglický básník John Milton byl slepý. Světově uznávaný houslista Itzhak Perlman měl obrnu. Bývalá miss Ameriky Heather Whitestonová je hluchá. Stephen Hawking, fyzik a přednášející na univerzitě v Cambridge, trpí Lou Gehrigovou chorobou. Není divu, že Thomas Edison prohlásil, že pokud jsme udělali vše, co jsme mohli, můžeme si zatleskat!
Jaké je tedy tajemství, abychom prožili svůj život moudře a dobře? Tady je: „Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá…“ (Žalm 125:1, B21). Přesto, že tvoje dnešní pocity tomu nemusí odpovídat, tvoje problémy nejsou nepřekonatelné. Bible říká: „Co je u lidí nemožné, je možné u Boha…“ (Lukáš 18:27, B21). Ba co víc: „… k modlitbě bezmocných se skloní, jejich modlitbami nepohrdne“ (Žalm 102:18).
Einstein prohlásil, že „v jádru každé obtíže se skrývá příležitost“. Tentýž Bůh, který vedl Abrahama, když neměl ani ponětí, kam jde, který dal Sáře dítě v jejím stáří, rozdělil vody Rudého moře a vzkřísil Ježíše z mrtvých, tentýž Bůh žije a koná ve tvém životě. Takže: „… svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci (Efezským 6:10). Nezapomeň, že „Božích vozů jeho vysvobození jsou desetitisíce, tisíce tisíců“ (viz Žalm 68:18). Pozdvihni dnes srdce! „Odvěký Bůh je tvým útočištěm, věčné náručí tě podepře“ (5. Mojžíšova 33:27).