„Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky…“ Jóel 2:25

Kristine Steakleyová píše: „Ztráta vztahu může způsobit, že se cítíme opuštěni a naprosto zničeni … Rozvod pro mnohé znamená, že musí opustit rodný dům, svoje sousedy, přátele, školu … i sbor, protože se stydíme a obáváme, že nás budou lidé ve sboru, kteří mají obavu o naši duši, odsuzovat. Použijeme-li Jóelovu metaforu, tak kobylky „snědly“ moji rodinu; „snědly“ moje přátele … dokonce i můj sbor … Ale Bůh zaslíbil: „… můj lid nebude navěky zahanben“ (Jóel 2:26). Nevím, jak bude tvoje obnova vypadat … nebo kdy nastane … někdo uvidí obnovené vztahy s rodiči a sourozenci … jiný vybuduje nové stabilní manželství a milující rodinu … a někoho může čekat nebe, kde budou napraveny všechny křivdy, zahojeny všechny rány a setřeny všechny slzy.“
Jeden učitel Bible říká: „Musíš odolat pokušení propadnout zoufalství nebo zklamání. Můžeš zápasit s pocitem, žes promarnil celé roky, utekly ti všechny příležitosti, peníze i možnosti, kdy jsi mohl růst. A náhle zaslechneš úžasné zaslíbení obnovy: ‚Tak vám nahradím, co po léta požíraly kobylky…‘ (Jóel 2:25). Nikdo na celé zemi ti nemůže nic vynahradit. Nikdo za tebe nezaplatí. Nikdo ti nezaručí, že dá věci do pořádku nebo zjedná spravedlnost. Spravedlnost si nevymůžeš silou ani manipulací. Zanech marné snahy a nech Boha ať naplní tvůj život novým požehnáním. Dokud budeš plný hořkosti a hněvu, nebudeš mít pro takové dary místo. Bůh to chce udělat za tebe, ale musíš si podržet postoj očekávající víry a vděčnosti, že jeho zaslíbení platí i pro tebe.“