„Neodhazujte tedy svou smělou důvěru, která má velikou odplatu.“        Židům 10:35, ČSP

Jak dlouho by ses měl modlit a věřit, že dostaneš od Boha odpověď? Dokud ti nepřijde potvrzení z jiné strany. Jinými slovy, ponoř se do Bible! „Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno“ (Židům 10:35–36). Mnohá Boží zaslíbení mají svůj čas a potřebují vytrvalou víru, než se naplní. Pod slovem „vytrvalost“ si můžeš představit maratónce, jehož cílem je doběhnout. Namítneš: „Ale já vlastně ani nemám jistotu, co je Boží vůlí.“ Boží vůle je zjevena v jeho slově a to je dostatečný důvod, abys věřil, že Bible do tvé situace promluví. Říkat něco jiného může být s Bohem v rozporu.
Abraham stál pevně na Božím zaslíbení, že bude otcem mnohých národů, ačkoliv nic nenasvědčovalo tomu, že se to stane. Po dvaceti letech vzhlédl ve víře k noční obloze a vyznal: „Pane, řekl jsi, že mých dětí bude jako hvězd. Nevím, jak to uděláš, protože mi je už sto let a mé ženě Sáře devadesát, ale chci věřit, že to učiníš.“ Když se takto modlíš, riskuješ, že tě okolí začne považovat za bláhového. Být svědkem zázraku ale často obnáší to, že vypadáš směšně. Podobně jako učedníci, když jim Ježíš přikázal, aby naplnili nádoby na víno vodou, nebo když potřel oči slepce hlínou. Hosté na svatbě v Káni však potom pili to nejlepší víno a slepec se vrátil domů a viděl. Proč? Protože poslechli Ježíšova slova, která jim dal. Slovo pro tebe dnes zní – ponoř se do Bible.