„Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.“ Lukáš 6:27

Když byl generál Robert E. Lee požádán prezidentem Konfederace Jeffersonem Davisem, aby vyjádřil svůj názor na jistého důstojníka, podal o něm skvělé svědectví. Jeden z důstojníků, který byl přítomen, řekl překvapeně Leeovi: „Generále, víte, že ten muž, o němž jste tak skvěle mluvil, je jedním z vašich nejzavilejších kritiků a nikdy nepropásne příležitost, aby vás slovně napadl?“ Lee mu odpověděl: „Ano, ale prezident mne požádal o můj názor na něj. Neptal se na jeho názor na mě.“
Slitování a odvaha mluvit dobře o kritikovi buduje charakter. Když to dokážeš, stanou se tři dobré věci:
1) Stoupne tvé sebevědomí. Když umíš kritika ocenit, ukážeš, že jsi nad kritiku povznesen.
2) Vyrazíš kritikovi zbraň z ruky. Když lidé uslyší, že umíš kritika i přes jeho výpady proti tobě ocenit, získáš si jejich respekt a začnou tě vidět v jiném světle.
3) Lidé si tě zařadí jako férového a velkorysého člověka.
Bojovat s kritikem jeho zbraněmi není těžké, ale nastavit druhou tvář a žehnat mu už vyžaduje křesťanský charakter. Ježíš řekl: „Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou … Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi“ (Lukáš 6:27–31). Určitě si pomyslíš: „To je hodně vysoká laťka.“ Ježíš sám ji nastavil, ale také ji ve svém životě dodržoval. Dnes tě volá, abys žil také tak.