„Neobelhávejte jeden druhého.“ Koloským 3:9

Nevěra ve vztahu ničí důvěru a respekt. Jediná lež a jediný skutek zrady může způsobit zranění, které se hojí roky a v některých případech se nezahojí nikdy. Osoba, která něco skrývá, je v podstatě sobecká, protože chrání své vlastní zájmy. Pramálo jí záleží na pocitech druhého. Není nic mělčího, než prázdná slova a falešná klišé, která vlastně nic neznamenají. Jsou muži, kteří lákají ženy do sexuálního vztahu prohlášením, že je milují. Podvod na této úrovni se rovná emocionálnímu znásilnění! Je to hrozný pocit zjistit, že jsem někým zneužíván. Záletník může dlouho slibovat, že opustí svou manželku, aby dával oné ženě naději, ale v podstatě to nikdy nezamýšlí udělat. Použije jakoukoli výmluvu, aby svůj postranní vztah udržel. Protože ženy jsou zranitelné, mohou být slepé a udržovat vztah až do bodu, kdy se ocitnou v pasti.
Hříšný svět si takový způsob zahrávání s druhými dokáže ospravedlnit, ale u vykoupeného Božího dítěte je to neospravedlnitelné. „Neobelhávejte jeden druhého“ (Koloským 3:9). Když ti někdo důvěřuje, dává ti neocenitelný dar; nezneužij ho. Pokud ses ty sám stal obětí takového zneužití, postav se k tomu čelem. Udržuj si odstup i navzdory tvé lásce k takové osobě, dokud neprojeví jasné známky pokání a svoji ochotu napravit to. Nevzdávej se však naděje na nápravu. Někdy i dobří lidé šlápnou vedle. Pokud však o tom vědí a hledají pomoc u Boha, je možné ztracenou důvěru obnovit a dokonce skončit s lepším vztahem než předtím.