„Odložte … staré lidství … obnovte se duchovním smýšlením…“ Efezským 4:22–23

„Vzorec myšlení“ znamená, že tvoje mysl pracuje do určité míry podvědomě. Takové vzorce nám připravují mnohé trable. Máš o sobě vyšší mínění, ačkoliv ve skutečnosti reaguješ na určité lidi a okolnosti stále stejně špatně. Možná si namlouváš: „Myslím si, že za ta léta jsem se už dostatečně změnil … moji snahu však rodina stále nevidí a nedoceňuje … Jsem jediný, komu jde o to, abychom zůstali spolu.“ Je snadné svádět problémy na druhé: „Podívej, co dělá. Podívej, jak dlouho už se snažím. Proč nepřijde ona?“ Myslíme si, že teď je na řadě ten druhý, aby udělal, co si myslíme, že udělat má. Ale tento druh myšlení nás zničí. V podstatě chceme druhé ovládat. Tvoje štěstí však není v rukou druhých lidí, ačkoliv žiješ v přesvědčení, že tomu tak je.