Zaměř se na to, na čem skutečně záleží

„… neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Lukáš 12:15

Jednoho dne jeden muž mluvil s andělem. Anděl se zeptal: „Co pro tebe mohu udělat?“ Muž řekl: „Ukaž mi vydání ‚Wall Street Journal‘ (noviny zaměřené na obchod a podnikání), které vyjde ode dneška za rok. Tak budu

Patříš Bohu

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“ Izajáš 43:1

Když tě Bůh vykoupí, stává se tvým vlastníkem. A pokud něco vlastní, tak to ochraňuje! To je ilustrováno v příběhu o Belšasarovi: „Král Belšasar vystrojil velikou hostinu svým tisíci hodnostářům a před těmito tisíci pil víno. Při popíjení

Stanov si cíle pro svůj život

„Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst.“ Abakuk 2:2

Jedině když si ujasníš osobní cíle, můžeš hodnotit svůj osobní růst. Zde je osm osvědčených principů, které ti pomohou stanovit si správné životní cíle: 1) Začni modlitbou, protože jinak žebřík, po němž šplháš nahoru, může být

Napiš to a pak to roztrhej!

„Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou…“ Filipským 3:13

Vždycky budou existovat lidé, kteří o tobě budou mluvit špatně. „Z ní nikdy nic nebude. Její rodiče ničeho nedosáhli, její prarodiče ničeho

Smíchej to správně!

„Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.“ Židům 4:2

Aby se z cementu stal beton, musíš ho smíchat s pískem a vodou. Pokud nenamícháš tuto směs správně, nikdy se z něj pevný beton nestane. Tvé tělo potřebuje každý den správnou výživu, a stejně tak tvá duše potřebuje být sycena Božím