Nedej prostor závisti

„Hospodine … ty ochraňuješ vše, co je mé.“ Žalm 16:5, přel. z angl.

Dovolil jsi, aby si závist vybudovala ve tvém životě pevnou tvrz? Stává se ti, že se některým lidem vyhýbáš nebo jsi na ně rozhněvaný kvůli jejich úspěchu? Bible nás učí: „Mírné srdce je tělu k životu, kdežto závist je jako

Křič to ze střech!

„Tak ať řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka…“ Žalm 107:2

Bez ohledu na to, jak moc jsi selhal, Bůh ti dá další šanci. Poté, co Jonáš neposlechl Boha a strávil tři dny v břiše velryby, která ho vyvrhla na pobřeží, čteme v Bibli: „I stalo se

Ztiš se a buď sám s Bohem

„Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“  Žalm 46:11

Bůh k tobě může mluvit kdykoliv, kdekoliv a přes kohokoliv tak, že do tvé mysli vloží myšlenku (viz 1. Korintským 2:16). Protože ale tato myšlenka může být vytlačena tvou zaneprázdněností, Bůh říká: „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh!“ (Žalm 46:11). Ve ztišení

Jak dojde ke změně (5)

„Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý.“ 1. Mojžíšova 32:32

V Bibli se píše: „Slunce mu vzešlo, když minul Penúel, ale v kyčli byl chromý“ (1. Mojžíšova 32: 32). To je podstatné, protože kyčel je jedním z nejdůležitějších kloubů v lidském těle. Bůh potřeboval získat Jákobovu pozornost, a proto

Jak dojde ke změně (4)

„I pojmenoval Jákob to místo Peníel (to je Tvář Boží), neboť řekl: ‚Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život.‘“ 1. Mojžíšova 32:31

Ke změně dochází prostřednictvím spolupráce. Bůh začal Jákoba měnit v okamžiku, kdy Jákob přiznal, kdo je, a začal spolupracovat s Božím plánem. Jákob pojmenoval místo, kde