„Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali.“ Židům 4:2

Aby se z cementu stal beton, musíš ho smíchat s pískem a vodou. Pokud nenamícháš tuto směs správně, nikdy se z něj pevný beton nestane. Tvé tělo potřebuje každý den správnou výživu, a stejně tak tvá duše potřebuje být sycena Božím slovem. To ale nestačí. Musíš také jednat podle toho, co v Písmu vidíš a čteš. Víra znamená potvrzovat svým jednáním pravdivost toho, co Bůh říká! Pokud nebudeš podle Božího slova jednat, jeho znalost ti nijak neprospěje. „Ale zvěst, kterou slyšeli, jim neprospěla, když ji vírou nepřijali“ (Židům 4:2). Jinými slovy – nespolehli se celou svou bytostí na Boha v naprosté důvěře v jeho moc, moudrost a dobrotu.
Všimni si, co musíš „smíchat“, abys získal výsledky, které Boží slovo zaslibuje – důvěru v jeho moc, moudrost a dobrotu. Proč si sedáš na židli, když přijdeš do církve? Protože máš jistotu, že tě židle udrží. Platí to i obráceně. Můžeš říct, že věříš, že tě židle udrží, ale jestli si do ní nikdy nesedneš, neuplatňuješ svou víru, protože nejednáš podle toho, čemu podle vlastních slov věříš. Co znamená jednat ve víře? Jde o toto:
1) Souhlasit s Božím slovem a odmítat říkat cokoliv, co mu odporuje.
2) Trpělivě čekat, až Bůh naplní své slovo svým vlastním způsobem a podle svého časového plánu. „Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme“ (Židům 11:1, B21). Všimni si slova „podstata“. Tvá víra musí být založená na něčem podstatném. A to „něco“ je vyzkoušená, osvědčená, neselhávající pravda Božího slova.