„Bratří, já nemám za to, že jsem již u cíle; jen to mohu říci: zapomínaje na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou…“ Filipským 3:13

Vždycky budou existovat lidé, kteří o tobě budou mluvit špatně. „Z ní nikdy nic nebude. Její rodiče ničeho nedosáhli, její prarodiče ničeho nedosáhli a z ní taky nic nebude!“ Otázkou je, komu budeš věřit – Bohu nebo svým kritikům? Podle Písma platí: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!“ (2. Korintským 5:17). Bůh říká, že díky jeho milosti prokážeš, že se tví kritici mýlí. Proto přestaň naslouchat jejich negativním předpovědím. Přestaň věřit členům rodiny, učitelům, zaměstnavatelům a takzvaným „přátelům“, kteří se tě snaží shodit. Buď hluchý vůči rasismu a sexismu. Ježíš řekl: „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými“ (Jan 8:32). Denně obnovuj svou mysl pravdou Božího slova (viz Římanům 12:1-2).
Možná jsi byl týraný, zneužívaný, odmítaný a zanedbávaný. Je ale čas zapomenout na věci, které jsou už za tebou, a začít se dívat dopředu. Pokud Bůh vysloví slovo do tvého života, z jeho strany už je dokonáno; je to „hotová věc“! Teď je na tobě, abys tomu věřil, mluvil to a chodil v této realitě každý den. Když někdo řekne něco, co zanechá jizvy na tvém srdci a mysli, udělej toto:
1) Napiš to na kus papíru.
2) Popros Boha, aby ti pomohl těm lidem odpustit a aby zahojil tu jizvu.
3) Roztrhej ten papír, hoď ho do odpadu a upři svou pozornost k tomu, co je před tebou (viz Filipským 3:13).