„Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst.“ Abakuk 2:2

Jedině když si ujasníš osobní cíle, můžeš hodnotit svůj osobní růst. Zde je osm osvědčených principů, které ti pomohou stanovit si správné životní cíle:
1) Začni modlitbou, protože jinak žebřík, po němž šplháš nahoru, může být opřený o špatnou zeď. „Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí“ (Přísloví 19:21). 2) Zapisuj si myšlenky. „Zapiš to vidění, zaznamenej je na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst“ (Abakuk 2:2). Když si zapíšeš své cíle, dostanou trvalejší podobu, a navíc ti to bude dodávat energii. 3) Stanov si termíny. „Vidění už ukazuje k určitému času…“ (Abakuk 2:3). Pokud si nestanovíš jasný začátek a konec, snadno se ti stane, že budeš věci odkládat a nikam se nedostaneš. 4) Udělej si seznam kroků, které musíš udělat. Potom měj ten seznam neustále na očích; bude ti ukazovat cestu, po které máš jít. 5) Seřaď si kroky podle důležitosti. Co musíš udělat jako první? Co můžeš udělat později? Organizovaný plán je vždycky lepší než snaha si všechno pamatovat. 6) Začni jednat hned. „Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé“ (Efezským 5:15-16). Průměrný plán, který je realizován, vždycky zvítězí nad vynikajícím plánem, který realizován není. 7) Každý den udělej něco proto, aby ses posunul dopředu. Například čti systematicky Bibli podle rozpisu na celý rok; zatelefonuj určitému počtu klientů každý týden; každý den dělej nějakou fyzickou aktivitu… 8) Stanov si cíle, kterým jsi ochoten zasvětit svůj život. Žalmista řekl: „Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce“ (Žalm 90:12).