„… neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Lukáš 12:15

Jednoho dne jeden muž mluvil s andělem. Anděl se zeptal: „Co pro tebe mohu udělat?“ Muž řekl: „Ukaž mi vydání ‚Wall Street Journal‘ (noviny zaměřené na obchod a podnikání), které vyjde ode dneška za rok. Tak budu vědět, kam investovat peníze a stanu se multimilionářem.“ Anděl tedy lusknul prsty a v ruce se mu objevil „Wall Street Journal“ s datem příštího roku. Muž prolistoval stránky novin, pročetl si seznamy a všímal si, které cenné papíry budou mít vysokou cenu a které půjdou dolů. Ale uprostřed té radosti se mu začaly kutálet po tvářích slzy. Proč? Protože se podíval na rubriku úmrtních oznámení a uviděl tam svou fotografii.
Bůh není proti tomu, abys získával věci a dosahoval v životě úspěchů. Chce však, abys věděl, že tento život ti může nabídnout pouze některé věci. Proto musíš žít každý den ve světle věčnosti, jinak ztrácíš čas děláním špatných věcí. Je v pořádku radovat se z dočasných věcí, pokud jsi zaměřen především na věčné hodnoty. Pavel řekl: „Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti“ (Skutky 20:24).
Když se ve Velké Británii dožiješ sta let, možná dostaneš z Buckinghamského paláce blahopřejný telegram, podepsaný samotnou anglickou královnou. To se ale vůbec nedá srovnat s pochvalou, kterou dostaneš do Boha za splnění úkolu, který ti dal tady na zemi.