Když se Ježíš modlil (1)

„Ježíš často odcházel na osamělá místa a modlil se.“ Lukáš 5:16, přel. z angl.

Jestli se chceš něco dozvědět o modlitbě, zkoumej Ježíšův život: 1) Modlil se, když narůstal životní tlak. „Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých

Kvůli čemu si tě budou připomínat?

„… budou zářit … ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.“ Daniel 12:3

James Kennedy napsal: „Podívej se na Velkou pyramidu v Gíze. Je to jedna z nejmohutnějších staveb na světě a nějaký král Chufu si ji pro sebe postavil jako pomník. Kdo ale dneska zná jeho

Stěžovat si nepomůže

„Za všech okolností děkujte…“ 1. Tesalonickým 5:18

O stěžování si Bible v podstatě říká jen jedno – nedělej to! Možná říkáš: „Kdybyste měli moje problémy, stěžovali byste si také.“ Pokud se takhle cítíš, čti dál: „Všechno dělejte bez reptání…“ (Filipským 2:14). Proč? Protože:1) Stěžováním si se obvykle všechno zhorší. Je to spirála.

„Dostaň se z bedny“

„… uvede nás do této země a dá nám ji.“ 4. Mojžíšova 14:8

Zatímco jiní viděli v zaslíbené zemi obry a chtěli se vrátit do Egypta, Káleb řekl: „… Hospodin … uvede nás do této země a dá nám ji“ (4. Mojžíšova 14:8). V tu chvíli se staly dvě věci: „Celá pospolitost

„Rozhoupej svou bednu“

„On dává zemdlenému sílu…“ Izajáš 40:29

Jeden malý chlapec byl chromý a lékaři prohlásili, že mu nemohou nijak pomoci. Jeho matka jej tedy dala do bedny od pomerančů, kterou přivázala na provaz. Provaz si omotala kolem pasu a tahala chlapce za sebou. Po čase si chlapec zvykl dělat něco, co se matce