„Vám, kteří věříte, je vzácný…“ 1. Petrova 2:7

Pohledem na náprsník, který nosil izraelský velekněz, se učíme, že:
1) Jsme vzácní Bohu.
2) Jsme blízcí jeho srdci.
3) Bůh se k nám nikdy neobrátí zády.
Myslíš si, že to, že se k nám Bůh nikdy neobrátí zády, znamená, že si můžeme žít, jak se nám zlíbí? To tedy ne! Jako vykoupené Boží dítě jsi nejenom ty vzácný v jeho očích, ale i on je vzácný v očích tvých. Takže ti na vztahu s ním bude záležet víc než na všem ostatním a budeš ho chránit před vším, co by jej mohlo ohrozit.
Pokud si tedy uvědomuješ, jak drahý a cenný jsi v Božích očích, povede tě to k touze jít a hřešit, nebo pokračovat v hříšném životě? Samozřejmě že ne! Naopak, spíš budeš přemýšlet způsobem: „Tohle není způsob, jak se chová věřící, který je drahý Pánu.“ Vzácný diamant nepatří do bláta, neřesti a špíny hříchu. Jeho právoplatné místo je v blízkosti Božího srdce; tam se třpytí a září. Jestliže znáš svou pravou a spravedlivou identitu v Kristu, pomáhá ti to nepodlehnout hříchu. Způsobuje to, že se chceš chovat a žít jako dítě Krále. Svatý život je ve skutečnosti důsledek toho, že sám sebe vidíš tak, jak tě vidí Bůh – „v Kristu“. Místo aby ses poddával pokušení, budeš se sám sebe ptát: „Co by v této situaci dělal Ježíš?“ Pak budeš čerpat z jeho síly a uděláš to, co je správné. Opravdové porozumění Boží milosti nebrání svatosti, ale plodí ji.