„… vykoupeni … převzácnou krví Kristovou.“ 1. Petrova 1:18-19

Bible říká: „Víte přece, že jste … nebyli vykoupeni … stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou“ (1. Petrova 1:18-19). Musíš v životě dojít do bodu, kdy budeš bezpečně vědět, kdo jsi v Kristu; kdy nedovolíš, aby se tvůj smysl pro hodnoty zakládal na názorech nebo činech jiných lidí.
Přestaň se snažit hledat svou hodnotu v tom, jak vypadáš, co děláš nebo jak s tebou lidé jednají. Tvá hodnota v Božích očích je nevyčíslitelná, protože Ježíš za tebe prolil svou krev. Jeho krev je převzácná, proto jsi drahocenný i ty! Jistě, máš chyby. Ve tvém životě jsou věci, které je třeba změnit. Bůh ale na tobě pracuje, stejně jako na každém jiném. Nedovol, aby na tebe někdo jiný nakládal své problémy. Jsi krví vykoupené Boží dítě! Nenech si druhými vnutit pocit, že jsi bezcenný nebo zbytečný jen proto, že nevědí, jak se k tobě chovat nebo jak ti projevovat lásku, kterou si zasluhuješ. Netrav život snahou dosáhnout u nich přijetí nebo uznání. Bůh tě přijal a uznal, tak žij v jistotě, že tvé uznání a smysl pro hodnoty pocházejí od něho. Jsi vykoupený Kristovou krví, přikrytý Kristovou krví a přijatý díky Kristově krvi. A protože jeho krev je „převzácná“, činí drahocenným i tebe!
Satan, který je nazýván „žalobcem“, by chtěl, abys na to zapomněl a viděl se jen ve světle svých chyb a selhání. Ty ale místo toho každé ráno vstaň, podívej do zrcadla a prohlas: „Jsem drahocenný, protože jsem byl vykoupen převzácnou Ježíšovou krví!“