„Ježíš často odcházel na osamělá místa a modlil se.“ Lukáš 5:16, přel. z angl.

Jestli se chceš něco dozvědět o modlitbě, zkoumej Ježíšův život:
1) Modlil se, když narůstal životní tlak. „Zvěst o něm se šířila stále víc a scházely se k němu celé zástupy, aby ho slyšely a byly uzdravovány ze svých nemocí. On však odcházíval na pustá místa a tam se modlil“ (Lukáš 5:15-16). Právě tehdy, když si myslíš, že na modlitbu nemáš čas, potřebuješ se modlit nejvíc. Trávení času s Bohem je klíčem k tomu, abys měl jeho moc.
2) Modlil se, když musel dělat důležitá rozhodnutí. Když měl vybrat své nejdůvěrnější přátele, hledal vedení svého Otce: „V těch dnech vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly…“ (Lukáš 6:12-13).
Když se nad tím doopravdy zamyslíš, udeří tě ta pravda do hlavy. My dokážeme strávit rok přípravami na svatbu a utratit za ni nemalé jmění. Překvapivě ale nehledáme Boží vedení při výběru partnera, s nímž chceme strávit zbytek života. Bůh není jen stvořitelem vesmíru; on je také generálním ředitelem, který ho řídí. Dovedeš si představit, co všechno ví o úspěšném podnikání? Sám to shrnuje slovy: „Já jsem Hospodin … Já tě vyučuji tomu, co je ku prospěchu, uvádím tě na cestu, po níž půjdeš“ (Izajáš 48:17). Než přijmeš zaměstnance, uzavřeš partnerský vztah, sestavíš plán nebo investuješ nějakou částku, Bůh tě zve, abys to s ním projednal a získal jeho názor a vedení. „Naslouchej Božímu hlasu ve všem, co konáš … právě on tě povede (správnou) cestou“ (Přísloví 3:6, přel. z angl.).