„… odešel na pusté místo a tam se modlil.“ Marek 1:35

Když se málo modlíš, připravuješ sám sobě selhání. Důvodem, proč Ježíš nikdy osobně neselhal, bylo to, že nikdy nezanedbával modlitbu. Všimni si, že se modlil, když mu bylo těžko u srdce. Během Ježíšova působení na zemi byl uvězněn a potom veřejně sťat jeho bratranec Jan Křtitel, protože konfrontoval krále kvůli jeho hříchu. „Když to Ježíš uslyšel, odplul lodí na pusté místo, aby byl sám…“ (Matouš 14:13).
Rozčarování, opuštění, rozvod a smrt vepíší své kapitoly do knihy našeho života. Díky Bohu za terapeuty a lékaře, ale nakonec není nikdo, kdo dokáže zlomené srdce vyléčit tak jako Bůh: „… uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Velký je náš Pán, je velmi mocný…“ (Žalm 147:3-5). Ať rozmisťuje hvězdy nebo uzdravuje jizvy, žádná situace není pro našeho milujícího Boha příliš velká nebo malá, aby neupoutala jeho pozornost.
Abys pochopil, jaký odborník na uzdravování Bůh je, podívej se na život Jóba. Nikdo v dějinách neztratil víc než on, ale Bůh ho tím vším provedl. V jedenácté kapitole knihy Jób čteme: „… zapomeneš na trápení, bude ve tvých vzpomínkách jak voda, která uplynula. Nadejde ti věk jasnější nad poledne, chmury obrátí se v jitro. Doufej, naděje ti kyne, pohleď, budeš uléhat v bezpečí. Budeš odpočívat a nikdo tě nevyděsí, získat tebe budou si přát mnozí“ (Jób 11:16-19). Je ti smutno a těžko u srdce? Dělej to, co dělal Ježíš – udělej si čas na modlitbu a modli se za to.