„… půjdeš-li ohněm … plamen tě nepopálí.“ Izajáš 43:2

Než Bůh změní naše okolnosti, často si je používá, aby změnil nás. Ano, slíbil nám vysvobodit nás z problémů, ale ne nutně podle našeho plánu nebo způsobem, který si představujeme my. Bůh chce udělat víc, než nás jen osvobodit. Chce nás nechat rozvinout do podoby svého Syna a do plnosti potenciálu, který nám dal. Všimni si, jak často se v Písmu používá slovo „skrze“. Aby Izrael vstoupil do zaslíbené země, musel projít „skrze“ moře, poušť a řeku Jordán.
Zamysli se nad těmito dvěma verši z Písma: „Vyprahlým údolím (skrze) když poutníci kráčejí, proměňují je v studnici a první déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle putují…“ (Žalm 84:7-8, B21). „Půjdeš-li přes (skrze) vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes (skrze) řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm (skrze), nespálíš se, plamen tě nepopálí (Izajáš 43:2).
Bůh nepracuje s minutami, hodinami nebo dny; pracuje s celými sezónami. Zlatník ví, jak dlouho se musí ruda přečišťovat v ohni, aby se vyplavilo zlato. Hrnčíř ví, jak dlouho se musí hlína točit na kruhu, aby se stala hodnotnou, krásnou a užitečnou věcí. Důvěřuj Bohu; on ví, co dělá. Buď trpělivý; zatímco Bůh pracuje pro tebe, pracuje i v tobě. Když projdeš skrze tuto zkušenost a ohlédneš se, poděkuješ mu za to, čemu tě naučil.