Dej do toho srdce i duši

„Čehokoli se chopí tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil…“ Kazatel 9:10, B21

Šalomoun napsal: „Jdi … s radostí … Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš“ (Kazatel 9:7-10). Profesor Howard Hendricks píše: „Nedávno jsem ztratil jednoho

Zvol si postoj vděčnosti

„Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!“ Žalm 103:2

Na lavičce v parku sedí depresivní muž a nad ním stojí policista, který se snaží zjistit, o co jde. „Stalo se vám něco?“ „Ano,“ plačtivě na to muž, „před několika měsíci mně můj dědeček odkázal 500 000 dolarů a nějaké ropné vrty.“

Hledej v druhých to nejlepší

„Tento poklad máme však v hliněných nádobách…“ 2. Korintským 4:7

K nejhoršímu ze sporů, o kterých čteme v Bibli, došlo v jednom z nejlepších týmů všech dob – mezi Pavlem a Barnabášem. O co šlo? O Jana Marka. Barnabáš ho chtěl vzít na jejich další misijní cestu, Pavel však ne. Proč? Pavla totiž

Kolik dnů ti zbývá?

„Člověk je jen vánek pouhý…“ Žalm 39:6

Lékař po přezkoumání stavu pacienta říká: „Mám pro vás jednu špatnou a jednu ještě horší zprávu.“ Šokovaný pacient odvětí: „Tak tu špatnou.“ „Zbývá vám dvacet čtyři hodin života,“ říká doktor. Pacient na to: „Myslím, že horší už to být nemůže, jaká je ta druhá?“ „Opravdu špatnou

Vezmi to za správný konec

„Uvažuji o svých cestách…“ Žalm 119:59

Jedním z klíčů úspěšného života je „uchopit ho za správný konec“. Než se tak stane, je nutno zanalyzovat, za který konec ho vlastně držíš teď. K tomu potřebuješ čas; pokud si moc nevěříš, může ti to dokonce připadat těžké. Podstatné v této anylýze je, abys byl k