„… dokud ve vás nebude zformován Kristus…“ Galatským 4:19, ČSP

Tři biblické klíče, které ti pomohou růst a duchovně zrát:
1) Početí. Vychází z důvěrnosti mezi dvěma lidmi, kteří milují jeden druhého. Pohleď, jak čistá a nekonečná je láska, kterou tě Bůh miluje (viz 1. Janova 3:1). Otázkou je, jak moc ho miluješ ty (viz Jan 21:15)?
2) Formování. Pavel píše: „Mé děti, které opět v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus…“ (Galatským 4:19, ČSP). Bůh ví, jakými testy a zkouškami máš projít, aby byl v tobě zformován Kristus, a udělá cokoliv, aby se tak stalo.
3) Porod. Když se plně odhodláš vydat ze sebe to, co do tebe Bůh vložil, budeš se muset vymezit vůči všemu negativnímu, co ti lidé udělali nebo o tobě řekli. Budeš se muset vzepřít jakékoliv formě satanských útoků, které tě budou chtít oslabit – ať už to jsou bolestné vzpomínky, pocity beznaděje nebo nízké sebevědomí. Nepřítel mohl roky pracovat na tom, aby tě od duchovního růstu a dozrávání odvrátil, aby tě srážel dolů a dostal tě na lopatky, ale Bůh tě bude posilovat, aby to, co do tebe vložil, se narodilo. Nejde tu o nic jiného než o podobnost s narozením dítěte, kdy se všechno v rodině změní. To samé se bude dít s tebou. Když se bude připravovat k porodu to, co do tebe Bůh vložil, zaplaví to celý tvůj život. Boží požehnání je „zaplavujícím“ požehnáním; dotkne se každé oblasti tvého bytí. Stejně jako matka pozná, že se blíží porod, platí to samé i v duchovní oblasti. Kéž se ti podaří přivést k porodu to, co nosíš uvnitř. Nyní je čas to vydat!