„… kde je … svárlivost, tam je … kdejaká špatnost.“ Jakub 3:16

Apoštol Pavel píše: „… mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých“ (Filipským 2:2-4, B21). Sváry nadělají ve vztazích paseku. Pramení často z nabubřelého ega a končí porovnáváním se, nezdravou soutěživostí a posuzováním druhých. Jakub upozorňuje, že „… kde je … svárlivost, tam je … kdejaká špatnost“ (Jakub 3:16). Dávej si na ni pozor! V okamžiku, kdy začne svárlivost klíčit – vytrhni ji i s kořínky! „Dávejte pozor, aby se někdo nepřipravil o Boží milost a aby se nerozbujel nějaký kořen hořkosti, který by nakazil a poškodil mnohé“ (Židům 12:15, B21).
Pokud chceš chodit v Božím požehnání, snaž se žít v souladu s druhými. Určitě to nebude vždy snadné, ale čím dřív se to naučíš, tím lépe pro tebe. Když tě Bůh vede, abys „nastavil druhou tvář“ nebo „šel druhou míli“, posilni se Boží milostí a učiň to. Modli se: „Pane, dej mi do této situace svou moudrost,“ a on ti ji dá. „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky. Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj“ (Jakub 3:17-18). Sečteno a podtrženo – pokud chceš ve svém životě prožívat Boží požehnání – vyhýbej se svárům.