„… upřímnou víru, která je v tobě; ta nejprve přebývala v tvé babičce Loidě a v tvé matce Eunice…“ 2. Timoteovi 1:5, ČSP

Říká se, že Timoteus se stal apoštolem, když mu bylo sedmnáct. Byl Pavlovým duchovním synem a nástupcem. Podíl na tom měly dvě ženy: babička Lois a jeho matka Euniké. Zajímavé je, že o otci ani dědečkovi se v Bibli nemluví. Rodič samoživitel však může také vychovat úspěšné dítě. Podle deset let probíhající studie na harvardské Medical School existuje šest faktorů, které podporují budoucí intelektuální vyzrálost dítěte:
1) Nejkritičtější období mentálního vývoje dítěte je mezi 8. a 18. měsícem věku.
2) Matka je obvykle nejdůležitějším článkem z okruhu všech blízkých osob dítěte.
3) Mezi 12. a 18. měsícem života je naprosto zásadní množství podnětů, kterých se dítěti dostává prostřednictvím „živého“ jazyka, jímž se na něj mluví.
4) Děti, které se směly doma volně pohybovat, se vyvíjely mnohem rychleji než ty, jejichž pohyb byl omezován.
5) Rodina je nejdůležitějším článkem vzdělávacího systému.
6) Nejlepšími rodiči jsou ti, kteří vynikají v těchto třech klíčových oblastech – jsou výborní návrháři a organizátoři životních podmínek svých dětí; věnují svým dětem soustředěnou pozornost, přestože je otravují kdejakou banalitou (při tom totiž dochází k největšímu předávání informací a pozitivního emočního nastavení dítěte); a konečně, jsou důslednými vychovateli, i když zároveň dávají najevo dítěti velkou náklonnost.
Jinak řečeno, milují své děti, mluví s nimi, jednají s nimi s respektem, podněcují je zajímavými věcmi, organizují jejich čas, důsledně je ukázňují a budují, a to v prostředí silné stabilní rodiny. To je časem prověřený recept na výchovu skvělých (a šťastných) dětí.