„Člověk je jen vánek pouhý…“ Žalm 39:6

Lékař po přezkoumání stavu pacienta říká: „Mám pro vás jednu špatnou a jednu ještě horší zprávu.“ Šokovaný pacient odvětí: „Tak tu špatnou.“ „Zbývá vám dvacet čtyři hodin života,“ říká doktor. Pacient na to: „Myslím, že horší už to být nemůže, jaká je ta druhá?“ „Opravdu špatnou zprávou je, že už to vím od včerejška.“
Bible mluví opravdu vážně o našem životě: „Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát … a v letu odcházíme“ (Žalm 90:10). Muž se dožívá v USA průměrně asi 75 a žena 85 let. Pokud jsi tedy muž, odečtěti od 75 svůj věk, pokud žena, odečítej svůj věk od 85. Výsledek vynásob 365 a budeš vědět, kolik dnů ti podle statistik zbývá. To ale není vše. Vezmi papír a nastříhej ho na tolik malých čtverečků, kolik dnů ti vyšlo. Čtverečky vlož do krabice. Teď teprve poznáš spolu se žalmistou, „… kolik dnů je mi vyměřeno…“ (Žalm 39:5). Každé ráno pak vezmi jeden čtvereček, zmačkej ho a zahoď do koše. Teprve toto malé cvičení ti bude připomínat, že tvých dnů stále ubývá a čas utíká.
Ať už máš v plánu cokoliv pro sebe, pro svou rodinu, přátele anebo pro Boží království, budeš vnímat novou naléhavost. Básník Charles Thomas Studd napsal: „Život se rozplyne a už tu nemáš místa; však věčným zůstává, co učiníš pro Krista.“