„Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.“ Jan 4:14

Slova jednoho starého hitu jsou: „Hledám lásku na všech špatných místech.“ To platilo pro ženu, se kterou se Ježíš setkal u studny v Samaří. Tady je její příběh:
1) Snažila se hledat v náboženství, ale neuspokojilo ji to. Řekla Ježíši: „Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě!“ (Jan 4:20). Měla určité náboženské znalosti, ale ty neuspokojily touhy jejího srdce. Je to také tvoje zkušenost?
2) Zkusila investovat do vztahů, ale také to nevyšlo. Ježíš jí řekl: „Vždyť jsi měla pět mužů, a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž“ (Jan 4:18). Že se ti to stalo také? Vztah, který potřebuješ nejvíce, je – vztah s Ježíšem.
3) Zkusila to s Ježíšem a to její duši uspokojilo. Když jí Ježíš řekl: „‚Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky …‘ Ta žena mu řekla: ‚Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila…‘“ (Jan 4:14-15).
Náboženství bez osobního vztahu s Bohem tě neuspokojí ani nenaplní. Je to jako pít slanou vodou – čím více ji piješ, tím větší máš žízeň. Náboženství postrádající vztah s Kristem je jako dudlík, který dítě vší silou dumlá, ale žádnou skutečnou výživu z něj nevytáhne. Možná tě zklamalo křesťanství nebo jsi zraněný z nějaké církve. Pokud ano, zde je slovo pro tebe – nevzdávej to, dokud to nezkusíš s Ježíšem, protože pouze on může uspokojit tvoji duši.