„… ale ženatý se stará … jak by se zalíbil ženě…“ 1. Korintským 7:33

Když byla čtyřletá Sára poprvé na svatbě, pořád se ptala. Maminka ji například vysvětlila, že dva dorty v čele svatební tabule jsou dort ženicha a dort nevěsty. „Jak to?“ podivila se Sára. „To se ještě neumí rozdělit?“
Teď však vážně. Bible říká: „… ženatý se stará … jak by se zalíbil ženě … Provdaná se stará … jak by se zalíbila muži“ (1. Korintským 7:33-34). Věnuješ-li se více kariéře než vašemu vztahu, zaséváš příčinu, že vám to nevydrží. Polovina manželství končí rozvodem právě z tohoto důvodu. Pochop jedno – když si někoho vezmeš, bereš si s ním nejen to, jaký je, ale i všechno, co má za sebou. Je to takový reklamní balíček! Pokud se ale obrátíš na Boha, dá ti moudrost a milost, abyste ty i tvoje manželka mohli „růst v milosti“. Nemusí k tomu dojít hned. Jak říká Shakespeare: „Je-li jaká rána, která se zhojila jinak než postupně?“ Chce to čas a někdy dokonce i malý řez, aby se něco mohlo uzdravit. Pokud ale Bohu dovolíš, vyleje do ran tvé manželky olej soucitu a víno lásky.
Nikdy nebuď k dispozici v zaměstnání tak, abys nemohl být k dispozici doma. Tvoje prioritní poslání je rodina. Tam by tvé priority měly začínat a teprve pak se pomalu rozšiřovat na tvou profesi a další aktivity. Proto volné znění Pavlových slov je: „Připouštím, že úroveň zasvěcení těch, kdo žijí v manželství, nebude stejná jako u svobodných, aby totiž měli čas na budování svého vztahu“ (viz 1. Korintským 7:32-35). Možná tě napadne, že přece s Bohem musíš trávit čas. Ano, jsi povolán milovat Pána – a svého manželského partnera!