„… nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.“    Římanům 12:2

Jestliže jsi byl fyzicky, citově nebo sexuálně zneužitý, snižuje to tvou sebeúctu. Zdá se ti, že s tebou musí být něco v nepořádku, když ti to někdo udělal. Máš pocit, že tvá duše je pošpiněná. Připadáš si jako „vadné zboží“. Tak to ale není!
Následující verše pocházejí z Božích úst a jsou směřovány do tvého srdce: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství. Znovu tě zbuduji a budeš zbudována…“ (Jeremjáš 31:3–4). „Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky“ (Izajáš 43:18–19). To, co se ti stalo, je špatné, ty ale špatný nejsi! Bůh ti říká: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe“ (Izajáš 43:1–3).
Pocit hanby a deprese jdou ruku v ruce. Zatímco na depresi mohou lékaři předepsat léky, na pocit hanby lék neexistuje – kromě léku, kterým je Boží slovo. Proto místo, abys věřil svým myšlenkám a emocím, postav se na Boží slovo nezávisle na tom, jak se cítíš. Jestli se stydíš za to, kdo jsi, je to, jako kdybys byl neustále trestán; až na to, že se trestáš sám. Jaké je řešení? „… proměňujte se obnovou své mysli…“ (Římanům 12:2).