„Utrhač … roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.“ Přísloví 11:13

Pokud potřebuješ pomoc s osobním problémem, problémem v rodině nebo ve své kariéře, zapamatuj si tyto věci:
1) Špatné zprávy si často pamatujeme déle než ty dobré. Dlouho poté, co jsi vyřešil problém a posunul se v životě dál, budou se špatní lidé k této záležitosti stále vracet a budou o ní mluvit. Proto Boží slovo říká: „…kdo je duchem věrný, ukryje to“ (Přísloví 11:13).
2) Dávej si pozor, kdo ti radí. „Spravedliví přemýšlejí o právu, svévolníci rozvažují o lsti“ (Přísloví 12:5). Ujisti se, že ses dostal ke správnému člověku. V tomto světě existuje mnoho zdrojů moudrosti, ty si ale pamatuj: „Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky“ (Jakub 3:17). Všimni si slov „moudrost shůry“. Hledej pouze rádce, kteří chodí podle principů Božího slova.
3) Dej si pozor, aby se člověk, kterému důvěřuješ, nesvěřoval druhým, kterým ty nedůvěřuješ. Říká se, že o člověku se hodně dozvíš podle toho, v jaké společnosti se pohybuje. A je to pravda! „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači…“ (Žalm 1:1).
4) Negativní mluvení tě může vykreslit jako oběť místo jako vítěze. Nikdo nechce podporovat poraženého. Když Jób přišel o všechno, téměř všichni se mu vyhýbali. Teprve poté, co Bůh zdvojnásobil jeho požehnání, začali se lidé vracet, aby měli účast na jeho životě a přinášeli mu dary. Vždycky je moudré kontrolovat svá ústa, myšlenky a zaměření. Pamatuj, že ticho nikdy nemůže být chybně citováno.