„Ten, který sídlí nad obzorem země … ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.“    Izajáš 40:22

Bible nám říká, že Země je kulatá. „Ten, který sídlí nad obzorem země…“ (Izajáš 40:22). Slovo „obzor“ pochází z hebrejského slova, které může být přeloženo jako „okruh“. Kniha Izajáš byla napsána přibližně sedm set let před narozením Krista. To je nejméně tři sta let předtím, než Aristoteles ve své knize O nebi naznačil, že Země by mohla být koule. O dva tisíce let později, v době, kdy vědci věřili, že Země je plochá, inspirovalo Písmo Kryštofa Kolumba, aby podnikl plavbu kolem světa. Kolumbus si zapsal: „Byl to Pán, kdo mi tu myšlenku vložil do mysli. Cítil jsem nad sebou jeho ruku. Není pochyb o tom, že inspirace přišla od Ducha svatého, protože mě utěšoval paprsky úžasného světla ze svatého Písma“ (z deníku Kryštofa Kolumba, z poznámek o objevení Nového světa).
Bible nás učí i oceánografii. V devatenáctém století Mattew Fontaine Maury, nazývaný „otec moderní oceánografie a námořní meteorologie“, četl Davidova slova o mořských stezkách (viz Žalm 8:9) a řekl: „Jestliže Bůh řekl, že existují stezky v moři, najdu je.“ A právě jemu vděčíme za objev teplých a studených oceánských proudů. Jeho kniha o oceánografii je dodnes základním textem o tomto předmětu a na univerzitách se stále používá.
Takže až příště potkáš někoho, kdo bude zpochybňovat přesnost Písma, laskavě se na něj usměj a řekni mu: „Věda potvrzuje, že Bible je pravdivá.“