„Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“ Jób 38:35

Bible předpověděla také moderní telekomunikaci. Zní ti to neuvěřitelně? Jestli ano, pak se zamysli nad tímto veršem: „Posíláš snad pro blesky, aby přišly a ohlásily se ti: ‚Tu jsme.‘?“ (Jób 38:35). Patnáct set let před Kristem v knize Jób Bůh řekl, že světlo může být posláno a projevit se v řeči. A víš, že také veškeré elektromagnetické záření – od rádiových vln až po rentgenové – se pohybuje rychlostí světla (tedy přibližně dvě stě devadesát devět tisíc osm set kilometrů za sekundu)? To nám umožňuje okamžitou bezdrátovou komunikaci s někým na druhém konci světa. Skutečnost, že světlo může být posláno a proměněno v řeč, byla objevena až roku 1864 – o tři tisíce tři sta let později – když britský vědec James Clerk Maxwell přišel s myšlenkou, že elektromagnetické a světelné vlny jsou dvě formy téhož (viz Ilustrovaná encyklopedie moderního století).
Samuel Morse, který vynalezl první telegraf a navždy změnil svět komunikace, byl biblicky věřícím křesťanem. Několik let před svou smrtí řekl: „Čím více se přibližuji konci své pouti, tím jasněji vidím důkazy o božském původu Bible. Stále více oceňuji majestát a vznešenost Božího léku pro padlého člověka a budoucnost je prozářena nadějí a radostí.“
V životě se setkáš s „nevěřícími Tomáši“, ale Bůh je miluje. Ježíš se vlastně po svém vzkříšení speciálně zjevil jen proto, aby rozptýlil Tomášovy pochybnosti. A totéž stále dělá i dnes! Takže se seznam se svou Biblí, a potom každému upřímnému dotazujícímu se srdci dej vědět, že věda dokazuje, že Bible je pravdivá.