„Udělej si archu z goferového dřeva. V arše uděláš komůrky a vysmolíš ji uvnitř i zvenčí smolou. A uděláš ji takto: Délka archy bude tři sta loket, šířka padesát loket a výška třicet loket.“    1. Mojžíšova 6:14–15

Bible podrobně popisuje prvotní plán pro lodní stavitelství. V 1. Mojžíšově Bůh řekl Noemu, aby postavil loď o objemu čtyřiceti dvou tisíc pěti set krychlových metrů a naplnil ji takovým množstvím lidí a zvířat, aby mohli znovu osídlit zemi.
Konkrétní rozměry, které Bůh Noemu dal, se ukázaly jako velmi důležité. V roce 1609 byla v holandském Hoornu postavena loď ve stejných proporcích, a to znamenalo revoluci v lodním průmyslu. Podle Lloydova lodního registru (viz Světový almanach) byla až do roku 1900 každá velká loď na otevřeném moři proporcemi podobná arše, kterou postavil Noe. Mimochodem, jestli si myslíš, že není sofistikované nebo inteligentní věřit, že svět byl kdysi zničen celosvětovou povodní, tak se ještě jednou zamysli. Přibližně osmdesát pět procent skalních povrchů po celém světě tvoří sedimentární horniny, což naznačuje, že kdysi v minulosti byl svět pokryt vodou.
Zamysli se také nad Biblí a meteorologií. Šalomoun napsal: „Vítr spěje k jihu, stáčí se k severu, točí se, točí, spěje dál, až se zas oklikou vrátí“ (Kazatel 1:6). Vzduch v okolí země se otáčí v obrovských cyklech, které na severní polokouli proudí proti směru hodinových ručiček a na jižní polokouli po směru hodinových ručiček. Výsledkem je, že místní meteorolog ti může s vysokou mírou přesnosti říct, jaké bude počasí, aby ses podle toho mohl obléct.
Neexistuje prostě žádná jiná kniha jako Bible! Když uvěříš jejímu ústřednímu poselství o spasení prostřednictvím Krista, budeš mít pokoj a radost; a navíc, až zemřeš, budeš žít navěky s Bohem v nebi. Lepší to už nemůže být!