„Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe…“ Jób 40:15

Než toto téma opustíme, podívejme se na další dvě vědecká fakta, která dokazují, že Bible je pravdivá a důvěryhodná.
1) Bible mluví o dinosaurech. „Pohleď jen na behemóta, i jeho jsem učinil jako tebe; on jako dobytče žere trávu. Pohleď, jakou má sílu v bedrech, jak mocné jsou svaly jeho břicha. Napřímí ocas jako cedr, šlachy jeho stehen jsou propletené, jeho kosti jsou bronzové válce, jeho hnáty jako železný sochor. On byl na počátku Božích cest; jen jeho Učinitel může na něj s mečem“ (Jób 40:15–19). Věnuj zvláštní pozornost těmto dvěma výrokům: a) „on byl na počátku Božích cest“; b) „jen jeho Učinitel může na něj s mečem“. To znamená, že Bůh dinosaury nejen stvořil, on také způsobil, že vymřeli.
2) Bible mluví také o rotaci Země. Vědci po velmi dlouhou dobu zastávali geocentrický pohled na vesmír; vě?ili, ?eřili, že rozdíl mezi nocí a dnem je způsoben otáčením Slunce kolem Země. Dnes víme, že příčinou východu a západu Slunce je otáčení Země kolem své osy. Ale již před čtyřmi tisíci let v knize Jób Bůh Jóbovi řekl: „Zdali jsi ty někdy za svých dnů dal příkaz jitru a vykázal jitřence její místo, aby se chopila okrajů země … Země … je otáčena jako hlína…“ (Jób 38:12–14, přel. z angl.). Obraz hrnčíře s hlínou na hrnčířském kruhu není náhodný; je to přesná analogie rotace Země.
A tady je ta nejlepší část: Bůh, který stvořil všechny tyto věci s takovou precizností a řádem, zná každý detail tvého života a sleduje tě. Tak mu dej svou důvěru.