„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův…“        Jeremjáš 29:11

Izraelci nakonec skončili tak, že žili jako otroci v Babylonu, protože neposlouchali Boha a rozhodli se žít si po svém. Zaplatili vysokou cenu. Ztratili své domovy, práci, svou svobodu i sebeúctu. Stalo se ti to také?
Je tu dobrá zpráva. Bůh říká: „Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Dám se vám nalézt, je výrok Hospodinův, a změním váš úděl, shromáždím vás ze všech pronárodů a ze všech míst, kam jsem vás vyhnal, je výrok Hospodinův, a přivedu vás zpět na místo, odkud jsem vás přestěhoval“ (Jeremjáš 29:11–14). To znamená, že Bůh má stále pro tvůj život plán. A když ho budeš hledat celým svým srdcem, odkryje ti ho.
Přemýšlíš, jak to máš poznat, že pro tebe Bůh stále nějaký plán má? Podle toho, že stále ještě dýcháš! On má plán pro každého člověka, kterého kdy stvořil, a to nikdy nepřestane platit. Na rozdíl od mléka ve tvém supermarketu, které má určité datum doporučené spotřeby a zanedlouho poté se nedá použít, Boží plány žádné datum ukončení platnosti nemají. Dokonce i tehdy, když jsi zbloudil a na mnoho let jsi se s Božím plánem minul, v okamžiku, kdy Bohu vydáš svůj život a budeš v souladu s jeho vůlí, může ten plán znovu začít fungovat. Možná se trochu změní proti tomu, co pro tebe zamýšlel před dvaceti lety, kdybys byl poslouchal, ale to Boha nezastaví. On dokáže plán přizpůsobit všemu, co v životě přichází, včetně okolností ve tvém životě.